Mijn favorieten

Jullie gaan scheidenIndien jij en je partner besluiten om te scheiden, is dit behalve een zeer emotionele, ook een zeer ingrijpende beslissing.  Naast de emotionele kant zullen jullie echter ook de zakelijke kant moeten regelen. Hebben jullie samen kinderen, dan zou het natuurlijk ideaal zijn om in de buurt van elkaar een nieuw “thuis” te vinden.


Je zit altijd met vragen…
Kan de een de ander uitkopen? Of willen/moeten jullie het huis verkopen na de scheiding?
Hoeveel kamers moeten jullie nieuwe woningen hebben voor de eventuele kinderen?
Kan ik wel een nieuwe hypotheek krijgen in mijn eentje? Of kan ik straks een geschikte woning gaan huren?

Echtscheidingsbemiddelaar/mediator
Wat gebeurt er in de tijd tussen de scheiding en de verkoop van jullie huis in Uden? Daarbij komen nogal wat zaken kijken, die jullie het beste samen met een mediator (bijv. notaris) zouden kunnen bespreken. Denk hierbij aan de volgende vragen:
Wie blijft er in de woning wonen?
Spreken jullie een “woonvergoeding” af of niet?
Hoe worden de kosten zoals bv. de betaling van de hypothecaire lening, de woningverzekering, onderhoud en eventuele herstellingen geregeld?
Wie betaalt de kosten zoals nutsvoorzieningen of TV en internet?

“Uitkopen” van de partner
Als je het aandeel van je partner in de eigendom van het huis wilt overnemen, is een objectieve vaststelling van de waarde van belang. Om kosten voor ieder een eigen taxateur te besparen, kun je het beste vooraf overeenstemming hebben over welke onafhankelijke  taxateur de taxatie uitvoert.
Behalve de waarde van het huis, is ook het saldo van de eventuele hypothecaire lening van belang. Tevens dient ook rekening te worden gehouden met je eigen inbreng of die van je ex-partner bij aanvang.

Voorbeeld berekening bij uitkoop optie
Jan en Janine gaan scheiden.
Huidige waarde van hun woning = € 350.000,00
Saldo van de lopende hypotheek = € 250.000,00
Janine eigen inbreng = € 50.000,00
Jan’s inbreng = € 35.000,00

 € 350.000,00 (waarde woning)
– € 250.000,00 (saldo hypotheek)
= € 100.000,00 (te verdelen saldo)

Er is dus € 100.000,00 overwaarde te verdelen.
Als je dit in twee gelijke helften verdeelt, zou ieder van hen bij de scheiding € 50.000,00 krijgen.
Janine heeft echter per saldo € 15.000,00 meer ingebracht uit eigen middelen dan Jan.
Dit betekent dat Janine recht zou hebben op € 57.500,00 (€ 50.000,00 + € 7.500,00) als Jan Janine uitkoopt en zelf volledig eigenaar wordt.
En Jan zou recht hebben op € 42.500,00 (€ 50.000,00 – € 7.500,00) in het geval dat Janine Jan uitkoopt en zelf volledig eigenares van het huis wordt.

Overigens, als het huis verkocht wordt aan een derde, kunnen ze allebei ieders bovenstaande bedragen op hun rekening bijschrijven.

“Voorkomen is beter dan genezen”
Maar als het écht niet anders kan…  dan zijn wij er natuurlijk ook in dit soort zaken voor u.
Immers, een scheiding kan en moet een goede zakelijke afloop kennen.