Mijn favorieten

U erft een huis

U erft.. Wat nu?
Een erfenis vindt zijn oorzaak in een vervelende gebeurtenis, in de beste gevallen is hier iets voor vastgelegd. Helaas komt het nog regelmatig voor dat dit niet zo is.
Waar moet u op letten? Meestal verloopt de uitvoering van een testament wel probleemloos. Maar een erfenis kan een mijnenveld zijn voor een gemiddelde burger. Helemaal als er niets notarieel op schrift is gesteld en niet alle erven in pais en vree met elkaar leven.
En dan is er nog die woning..
Wie zijn de erfgenamen? Is er überhaupt een testament opgesteld? De notaris beantwoordt uw vraag. Er kunnen in de loop van de tijd zelfs meer testamenten zijn opgesteld. Als jij het testament uit het bureaulaatje in het ouderlijk huis hebt gevonden, dan hoeft dit niet het laatste testament te zijn. Er kan een nieuw testament zijn opgesteld waarin andere erfgenamen zijn benoemd. Misschien ben je wel onterfd! Een notaris zal dus voor je onderzoeken of er een testament is en wat de laatste versie is. In het testament staat o.a. beschreven wie de erfgenamen zijn en wie wat erft. Daarnaast is er vaak een executeur benoemd door de overledene. Dit is de persoon die de erfenis moet gaan afwikkelen.
Geen testament?
Dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. In eerste instantie is dat de echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen. Zijn die er niet (meer), dan volgen de ouders en broers en zusters.
Zoek alles goed uit vóórdat je een erfenis accepteert.
Indien de erfenis afkomstig is van een familielid waarover weinig bekend is, is het raadzaam onderzoek te doen. Immers, je accepteert niet alleen de lusten, maar ook de lasten.
Nooit gewoon accepteren dus?
Als je de erfenis zomaar accepteert, dan zijn ook alle eventuele schulden voor jou. Op de woning kan ook nog een grote restschuld zitten. Als na verkoop van de woning blijkt dat de opbrengst onvoldoende is om de hypotheek af te lossen, dan heb je een probleem. In dat geval draaien de erfgenamen op voor alle kosten! Als het om een al ouder familielid gaat, is de kans hierop overigens kleiner. Waardvermeerdering van de woning in de loop der tijd en aflossingen verkleinen de kans op een restschuld. Veel kan je zelf onderzoeken. Bijvoorbeeld door in het huis naar bankafschriften te speuren, of door eerdere belastingaangiften te bekijken. Die eerste fase is dus essentieel: doe even niets met de erfenis, maar verdiep je grondig in de financiële zaken. Kom ook niet in de verleiding om bijvoorbeeld even snel wat van de inboedel te verkopen op Marktplaats, want juridisch kan dat gezien worden als zuivere aanvaarding van de erfenis. Dat geldt ook als je alvast de makelaar de opdracht geeft om de woning te verkopen.
En als er dan toch mogelijk grote schulden zijn?
Je kunt een erfenis beneficiair aanvaarden. In dat geval draai je niet op voor de schulden als die hoger zijn dan bezittingen. Bij twijfel over de financiën is dit vaak de beste strategie. Zijn er meerdere erfgenamen en één van hen kiest voor beneficiaire aanvaarding, dan geldt dit voor alle erfgenamen. Je kunt een erfenis ook verwerpen. In dat geval doe je er afstand van. Heb je meerderjarige kinderen? Hou er in dat geval wel rekening mee, dat de erfenis automatisch overgaat naar hen! Bij minderjarigen wordt de erfenis trouwens altijd beneficiair afgehandeld, zodat zij niet met schulden komen te zitten.
Is het dan niet het beste om altijd voor beneficiaire aanvaarding te kiezen?
Bij twijfel over de financiën zeker. Maar realiseer je wel dat je dan ook aan allerlei wettelijke regels vastzit. Zo moet je bijvoorbeeld naar de rechtbank en betaal je griffierechten. Ook moet je in zo’n geval de boedel beschrijven en gelden er allerlei andere regels. De nalatenschap moet vereffend worden. Dat is in de wet bepaald.
Wie regelt de afhandeling van de erfenis?
Als in het testament een executeur is benoemd, zal deze de erfenis afwikkelen. Een executeur heeft een volledige bevoegdheid. Hij/zij bepaalt dus onder andere (vaak wel in overleg) welke makelaar de woning gaat verkopen en voor welke prijs. In veel gevallen is het fijn als de executeur zelf geen erfgenaam of familielid is als er sprake is van spanningen tussen de erfgenamen. Dit risico wordt groter, naarmate er meer erfgenamen zijn. Een erfenis is voer voor oorlog. Vooral als er al spanningen zijn. Je wilt niet dat deze ellende samenkomt bij het lid van de familie die toevallig als executeur is benoemd. Is er geen executeur benoemd, of weigert de aangewezen executeur? Dan kan je ook een notaris inschakelen. Deze krijgt dan de volmacht om de erfenis af te wikkelen.
Tip; houd rekening met de erfbelasting! Deze volgt altijd in een later stadium
Staan alle lichten op groen? Zorg dan dat de woning zo snel mogelijk door een goede makelaar wordt verkocht. Hoe langer een huis leeg staat, hoe groter het risico op inbraak, schade, etc. Ook lopen de kosten op in verband met zaken als verzekeringen en nutsvoorzieningen.
Schakel voor de verkoop altijd een (regionale) NVM-makelaar in. Zorg dat deze in het koopcontract alle risico’s met betrekking tot gebreken van het huis zo veel mogelijk uitsluit. Zo loop je minder risico dat de kopers achteraf met gebreken bij je aankloppen.